Verborgen verleden

Verborgen verleden is een programma van NTR. Hierin gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun geschiedenis. Voorouders die zij in hun stamboom tegenkomen hebben soms zelfs een rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Onder andere Peter van der Vorst, Sophie Hilbrand, Bennie Jolink en Marc Marie Huijbregts doken hun verleden in en komen achter diverse opzienbarende feiten. Bij een aantal komen verhalen naar voren over prostitutie, oplichting en moord. Het programma Verborgen verleden is gebaseerd op de BBC-serie “Who do you think you are?” waarbij Britse bekende mensen ook op zoek gaan naar hun voorouders. Het TV-programma heeft bij een diverse mensen de interesse naar hun eigen historie doen opleven.

Genealogie

Wat is genealogisch onderzoek? Genealogie is het onderzoek naar de geschiedenis van families, gezinnen en aan elkaar verwante personen. Genealogen verzamelen gegevens door onderzoek te doen bij familieleden, het zoeken naar bewaard gebleven documenten en foto’s, en het bezoeken van archieven. Gegevens uit een genealogisch onderzoek kunnen visueel gemaakt worden middels een stamboom. Archieven inzien kan tegenwoordig zowel fysiek als op internet. De huidige privacy wetgeving maakt onderzoek lastiger. De gevonden gegevens worden gedocumenteerd. Hierdoor is de samenhang tussen de verschillende namen zichtbaar .

Na het maken van een stamboom volgt dikwijls de wens om het resultaat te publiceren. Dit kan zowel in de vorm van een boek, als op internet in de vorm van een website.

U kunt ook zelf genealogisch onderzoek doen naar uw eigen familie. Een stamboomonderzoek kan verrassende resultaten geven.

Soorten achternamen

Achternamen hebben verschillende betekenissen. Een categorie namen zijn de afstammingsnamen of, ook wel vadersnamen. Dat betekent dat wanneer de vader Pieter heette, dan was de achternaam van zijn zoon: Pietersen of Pieterszoon. Daarnaast bestaan er ook geografische namen. Deze duiden een streek van herkomst aan. Voorbeelden: Van Tilburg, Van Velzen, Van Brussel. Ook beroepsnamen komen met grote regelmaat voor. Bekende voorbeelden hiervan zijn: Smid, Bakker, Mulder, Kuiper en De Boer. Tot slot zijn er ook eigenschapsnamen. Deze duiden lichamelijke of geestelijke eigenschappen aan. Hiertoe behoren ook de dierennamen. Enige voorbeelden zijn: De Lange, De Groot, De Kleine, De Vos, De Leeuw, etc.

Achternamen door de eeuwen heen

Waar komen achternamen vandaan? Het ontstaan van achternamen kent zijn oorsprong in het feit dat er in steden te veel mensen met dezelfde naam voorkwamen. De achternamen waren op dat moment nog niet vastgelegd, maar boden wel meer duidelijkheid. Zo wist men over welke Jan gesproken werd. Op 18 november 1811 is de burgerlijke stand ingevoerd, tijdens de regering van koning Lodewijk Napoleon Bonaparte. Er ging bij invoering van alles mis toen bleek dat mensen hun eigen naam niet konden spellen. Veel mensen waren namelijk analfabeet. De ambtenaren van de burgerlijke stand zorgden ook voor dat er verschillen bestonden in de spelling van namen. Binnen een familie kunnen allerlei variaties op de achternaam voorkomen. Dit maakt het bij het maken van een stamboom rond deze tijd erg lastig om alle familieleden van voor die tijd terug te vinden. In dezelfde familie heet de een mogelijk Van der Hijden en de ander Van der Heijde of Van der Heiden. In de regel geldt dat de beste gegevens komen van akten. Denk aan huwelijks-, geboorte- en overlijdensakten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *