Registratie als aannemer wordt afgeschaft

Vanaf 1 september wordt de verplichte procedure voor het registreren als aannemer afgeschaft. Dat zou de strijd tegen het zwartwerk wel eens kunnen bemoeilijken. Een ontwikkeling waar menig oprecht timmerman of klusbedrijf niet blij mee is.

Registratie als aannemer niet meer verplicht

Er werd al eerder beslist dat de regelgeving betreffende de registratie voor een aannemer werd afgeschaft, maar er was nog geen datum vastgelegd. Die is er nu wel, het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 bepaalt dat vanaf 1 september 2012 de regelgeving betreffende de registratie als aannemer definitief wordt opgeheven. Het besluit maakt op die datum zo een einde aan de regeling en de procedure voor de registratie. Vele bouw- en klusbedrijven zijn niet blij met de huidige situatie, zo meldt Confederatie Bouw.

Geleidelijk afbouwen

De toepassing van de reglementering was al geleidelijk aan afgebouwd door het schrappen van de verwijzing naar de notie geregistreerd aannemer in de verschillende reglementeringen voor de toekenning van fiscale voordelen en voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief.

Nog geen andere regeling

Momenteel is er geen enkele andere regeling in werking gesteld en dat baart Confederatie Bouw zorgen. De Confederatie herinnert dan ook aan haar vraag om voor de particuliere woningbouw de toekenning van premies en subsidies nog altijd te koppelen aan het in orde zijn met de vestigingswet en het niet hebben van sociale en fiscale schulden. Aan de hand van deze voorwaarden kan de strijd tegen zwartwerk verder gezet worden. (RDM)

Comments are closed.