Gezonde koeien geven meer

Veel boeren kennen het probleem en veel consumenten hebben geen idee dat het zoveel werk met zich mee neemt: een koe box. Een koe box is de omgeving waar de koe in ligt in een stal. Het is voor de productie van melk van extreem belang dat de koe zich ‘thuis voelt’ in de box.

Er zijn ontzettend veel soorten bedrijven die zich bezighouden met koe comfort. Wat een koe voornamelijk doet is eten en liggen. Tijdens het liggen verteert de koe en herkauwd ze. De koe moet dus comfortabel liggen in de stal in verband met de bloedcirculatie. Als de boer dus wilt dat de koe beter vlees of meer meld geeft zal hij hier wel degelijk rekening mee moeten houden. De gehele box moet namelijk aantrekkelijk zijn voor de koe. Op het moment dat het smal of niet veilig aanvoelt gaat de koe niet liggen en dat is juist dat wat je wilt. De koe moet zich niet kunnen bezeren de boxen en moet zorgen voor een goede bloedtoevoer van de koe. De koe moet geen hinder ervaren in de box. Er moet dus een goede en open afscheiding tussen de boxen zijn en de ondergrond moet comfortabel zijn en de koe genoeg steun bieden.

Naast een comfortabele box is het belangrijk dat de koe zichzelf kan verzorgen met bijvoorbeeld een koeborstel. De borstel neemt de boer een heleboel werk uit handen. Vooral al je veel koeien hebt scheelt dit ontzettend veel werk. Ook een schone koe zorgt voor beter vlees en meer melk. Hiernaast zal de hygiëne er voor zorgen dat er geen ziekte ontstaat bij de dieren.

Er komt natuurlijk veel meer kijken bij een boerderij. Om deze reden wordt geadviseerd om het merk Cowhouse op je te nemen. Zij richten zich op de gehele stal inrichting Met verschillende soorten producten zoals een all weather skywall zorgen ervoor dat de koeien een goed gevoel hebben en dus doen wat er van ze verwacht wordt.

Comments are closed.