Een burn out herkennen

Steeds meer mensen in Nederland krijgen te kampen met burn out verschijnselen. Ongeveer 10 procent van de bevolking vertoont in meer of mindere mate een of meerdere burn out symptomen. Er zijn een aantal manieren waarop u een burn out snel kunt herkennen.

Burn out herkennen

Iedereen ervaart op bepaalde momenten weleens gevoelens van stress. Stress hoeft per definitie niet slecht te zijn  en kan in bepaalde situaties zelfs prestaties verbeteren. De mate waarin iemand stress ervaart bij een bepaalde taak verschilt per persoon. Aanleg en persoonlijkheid zijn belangrijke factoren voor de gevoeligheid van stress. Stress wordt pas slecht voor je wanneer het lang aanhoudt  en er meerdere geestelijke en/of lichamelijke klachten optreden.

Een burn out herkennen is van cruciaal belang omdat de behandeling ervan in een vroeg stadium de grootste slagingskans heeft. Wanneer u een van de onderstaande klachten ervaart kan het zo zijn dat u op een burn out afstevent.

  • Problemen met concentreren
  • Dingen continue vergeten
  • Stemmingwisselingen
  • Geen beslissingen durven nemen
  • Problemen met slapen en/of eten
  • Weinig tot geen energie
  • Slechte lichamelijke conditie
  • Minder sociaal contact
  • Weinig zelfvertrouwen en laag een zelfbeeld

Burn out test

Wanneer u één of meerdere van bovenstaande burn out symptomen vertoont is het verstandig de burn out test te doen. Met deze online test wordt aan de hand van een korte vragenlijst bepaald of u daadwerkelijk de kenmerken van een burn out vertoont. De test is gratis en kan volledig anoniem worden ingevuld. De vragenlijst welke wordt gebruikt is samengesteld met behulp van diverse psycholgen en psychiaters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *