Dakkapel splijt buren niet

Echt ruzie is er niet tussen twee buren uit Kampen, maar een mogelijke verbouwing staat al bijna tien jaar tussen de twee partijen in. Maandag zouden de buren elkaar voor de rechter treffen voor een kort geding, maar dankzij nieuwe onderlinge afspraken was de zitting snel voorbij. De man die de zaak aanspande hoorde al in 2003 dat zijn buren plannen hadden om een dakkapel te plaatsen op hun woning en een vergunningsaanvraag hadden ingediend bij de gemeente. Omdat dit voor een deel ten koste zou gaan van de lichtinval in de woning en de tuin van de buur, maakte hij hier succesvol bezwaar tegen. De verbouwing ging niet door en de buren spraken af dat ze gezamenlijk naar een oplossing zouden kijken en dat er niet ‘stiekem’ opnieuw een bouwvergunning aangevraagd werd.

Vergunning voor plaatsen dakkapel

In 2010 ontdekte de buur echter dat er al in 2009 opnieuw een vergunning was aangevraagd en dat deze was toegekend. Begin dit jaar kreeg hij bovendien bij de gemeente te horen dat er gestart was met de daadwerkelijke verbouwing, hoewel dit nog niet meer inhield dat het inkopen van materialen voor een kunststof dakkapel. Een reeks overleggen met de buren volgde en wederom luidde de afspraak dat de verbouwing niet door zou gaan. Vorige week vond er wederom overleg plaats en weer werden er nieuwe afspraken gemaakt. Afspraken waar ook de buur die de zaak aanspande zich in kan vinden, maar zijn advocaat liet de rechtszaak toch doorgaan omdat er nog niks op papier staat. De buur zelf liet ook weten dat de verhoudingen tussen hem en de buren goed zijn, maar dat hij gewoon wil dat de buren zich aan de afspraken houden.

Opschorten verbouwing

Aangezien de buren zelf niet aanwezig waren om een verweer te voeren, was de rechter snel klaar. Zoals verzocht door de buur, besloot hij dat de buren de uitbouw door middel van een dakkapel onmiddellijk op moeten schorten. Met dat vonnis als stok achter de deur is het nu aan alle partijen zelf om tot een vreedzame oplossing te komen.

Comments are closed.