Bouwsector kampt met tekort aan ingenieurs

Jaarlijks studeren in Vlaanderen nog slechts een 100-tal burgerlijk ingenieurs bouwkunde en ongeveer 260 industriële ingenieurs bouwkunde af. Dit aantal is de laatste jaren zelfs licht afgenomen. Maar alleen al de Vlaamse bouwbedrijven hebben per jaar zo’n 800 technische hoger geschoolde bouwkundigen nodig.

Ingenieurs uit het buitenland

Naar aanleiding van de start van het academisch jaar trekt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) aan de alarmbel. Doordat het aantal afgestudeerde ingenieurs zo laag blijft, gaan bouwbedrijven nu ook ingenieurs in het buitenland rekruteren.

Bouwbedrijven

Bouwbedrijven hebben jaarlijks ongeveer 800 technisch hoger geschoolde bouwkundigen nodig. Bouwbedrijven doen namelijk meer dan vroeger aan ontwerp en coördinatie en zijn ook veel complexer geworden. Alles samen leveren VUB, UGent en KULeuven samen op jaarbasis nog slechts een honderdtal ingenieurs bouwkunde af.

Verschillende studierichtingen kampen met tekorten

Uiteraard rekruteren bouwbedrijven ook afgestudeerden uit studierichtingen zoals de richting “Elektricien en Mechanica” en andere studierichtingen. Maar daarnaast zijn er architectenbureaus, immobiliënbedrijven, dakkapel specialisten en openbare besturen die bouwingenieurs nodig hebben. In de Vlaamse bouwcluster bestaat dus een schrijnend tekort aan bouwingenieurs.

Het enige lichtpunt in België is de fors toegenomen uitstroom van professionele bachelors bouw. Het aantal afgestudeerde professionele bachelors bouw is van 2004 tot 2011 nagenoeg verdrievoudigd. De professionele bachelors bouw zijn van groot belang voor het middenkader van de bouwbedrijven.

Bouw slabakt

Naast het structurele tekort aan ingenieurs blijkt ook uit de bouwbarometer dat de bouwsector slabakt. Het meest verontrustende is de negatieve evolutie in het werkvolume en de sombere inschatting van de winstgevendheid. Verder kampt de bouw ook met een hoog aantal slechte betalers en oneerlijke concurrentie.

Comments are closed.