Bent u in control? – 10 tips en meer

Bent u in control? – 10 tips en meer

Samenvatting

Wij, binnen Financial Control, vragen : Bent u in control?

Binnen Financial Control stellen wij deze vraag regelmatig. Zo vinden we samen met u, met de controller en het management uit waar uw onderneming staat op de schaal die loopt van “een beheersbare chaos” tot “een afgewogen en compleet in de strategie verwerkte risico-analyse”.

Voor de uitwerking die de 10 tips in Financieel Management van 17 mei 2012. Op dit event, het Jaarcongres Controlling, bespraken wij op de catwalk onze aanpak hoe in control te komen en te blijven. Daarbij gebruikten wij de metafoor met vliegen: zoals de piloot in control is van zijn vliegtuig, bent u in control van uw onderneming. Onze 4 tips zijn dan ook:

  1. Zorg voor goed ondernemingsbeheer aan de hand van de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code commissie Frijns.
  2. Richt het risicobeheer in, waarbij zowel op business (strategisch) niveau de risico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld alsmede in de belangrijkste bedrijfsprocessen.
  3. Ontwerp en implementeer beheersmaatregelen voor de belangrijkste risico’s
  4. Kijk met het assurance proces regelmatig of bovenstaande 3 punten nog relevant zijn en of zij hebben gewerkt.

Neem nu het Business Control Framework.

De bovengenoemde 4 elementen vormen het Business Control Framework waarmee u in onze visie in control bent. Mits goed opgezet, degelijk ingericht, goed uyitgelegd en breed uitgerold natuurlijk.

Corporate Governance vormt het fundament voor het in control zijn. Het regelt onder meer zaken als duidelijke doelstellingen, ondernemingscultuur, gewenst gedrag, toezicht, bevoegdheden en uiteraard de tone-at-the-top.

Vanuit de doelstellingen bepalen wij met u in een risicoworkshop waar de belangrijkste bedreigingen zitten dat u de doestellingen niet gaat halen. Daarbij benadrukken wij ook de kansen die dit met zich mee kan brengen. Dit noemen wij uw business- of strategische risico’s. Om dit regelmatig te verversen en te bespreken richten wij voor u een Assurance Evaluatie Commissie op. Met een uur per kwartaal bent u weer geheel up-to-date.

Naast de risico’s die de bedrijfsdoelstellingen raken, beoordelen we vervolgens de belangrijkste bedrijfsprocessen die uw doelstellingen realiseren. Als Financial Control beperken wij ons daarbij tot de financiële processen. Schoenmaker houd je bij je leest!

Met u ontwerpen wij voor de belangrijkste procesrisico’s de financiële controls. Uitleg aan uw medewerkers is hierbij essentieel. Zonder begrip waarom dit eigenlijk moet, verzanden de controls en oogst u slechts een schijnzekerheid. Alle risico’s worden door ons vastgelegd in het risicoregister en voor de belangrijkste (key) risico’s maken we een risicomatrix. Zo kunt u in een oogopslag zien waar u werkelijk op moet letten.

Als sluitstuk wilt u er zeker van zijn dat de controls gewerkt hebben, dat het risico management nog up-to-date is, dat uw corporate governance nog steeds de belangrijke elementen afdekt. Als bijkomend voordeel verschaft u dit ook zekerheid over compliance met steeds verdergaande wet- en regelgeving op het terrein van corporate governance en risicomanagement. Wij regelen dit via het assurance proces waarin u als een spin in het web regelmatig de stand van het Business Control Framework beoordeelt en bepaalt of u nog in control bent.

Is onze methode iets voor u?

Wij denken van wel. Het is simpel, universeel, en makkelijk uit te leggen binnen uw organisatie. Graag bieden wij u de mogelijkheid onze methode aan de hand van de metafoor eens te lezen. Daarvoor hoeft u alleen maar ons boekje “De piloot is in control” aan te vragen. Omdat wij met onze methode aansluiten op uw corporate governance, uw doelstellingen, op uw bedrijfsprocessen, op uw organisatie, reflecteert elke implementatie de kenmerken van uw organisatie. Een Business Control Framework is dus maatwerk in onze visie. Het houdt rekening met de specifieke bedrijfskenmerken en kan derhalve goed worden toegepast in situaties variërend van “een beheersbare chaos” tot “een afgewogen en compleet in de strategie verwerkte risico-analyse”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *