Amsterdam dwingt treiteraars tot verhuizen

De gemeente Amsterdam wil inwoners die worden getreiterd door hun buren betere bescherming bieden. Een stedelijk anti-treiterteam zal alle registers opentrekken om daders van intimidatie aan te pakken. Elk jaar worden minstens tien Amsterdammers het slachtoffer van stelselmatige treiterij en intimidatie door hun buren. In sommige gevallen zien de slachtoffers geen andere oplossing dan verhuizen.

Verhuizen bij treitergedrag

Desnoods moeten daders verhuizen in plaats van de slachtoffers. Dit schrijft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Enkele schrijnende gevallen van mensen die zijn weggetreiterd door hun buren vormen de aanleiding voor de aanpak van het wangedrag. De treiteraanpak wordt momenteel voorbereid en gaat op 1 januari van start, het duurt nog wel even voordat het verhuisbedrijf in actie kan komen om de daders te verhuizen.

Anti-treiterteam moet treiteren doen stoppen

In de brief wordt benadrukt dat het hier niet gaat om gewone burenruzies of luidruchtige buurtkinderen. Wel wordt aangegeven dat dit soort kleine incidenten op ten duur kunnen uitmonden in structureel overlast dat wel wordt aangepakt.

Voor de aanpak wordt een speciaal anti-treiterteam ingeschakeld. Bij de tien allerergste en moeilijkste gevallen krijgt dit team van de burgemeester van Amsterdam de bevoegdheid om alle stedelijke registers open te trekken om het treiteren te doen stoppen.

Comments are closed.